Lista aktywnych członków

Lista aktywnych członków naszego Koła (w kolejności alfabetycznej)

 • Stanisława Bańcarz
 • Piotr Bednarz – prezes Komisji Rewizyjnej
 • Mariusz Bednarz
 • Witold Bronkowski
 • Ewa Dudek-Ciróg
 • Barbara Gerula – członek Zarządu
 • Anna Gołąb
 • Maria Kalinowska
 • Leszek Koman – skarbnik Zarządu
 • Marta Kroczek - prezes Zarządu
 • Danuta Maciupa
 • Marzena Opaluch - viceprezes Zarządu
 • Marcin Pich
 • Jan Podolski
 • Wojciech Puc
 • Elżbieta Rozmus
 • Halina Stadnik
 • Krzysztof Stadnik - członek Komisji Rewizyjnej
 • Marcin Stecura
 • Jerzy Szlachcic
 • Michał Thier
 • Janusz Wojtasiewicz
 • Barbara Wróbel
 • Wiesław Wróbel
 • Krzysztof Zaleski
 • Halina Zasadny - sekretarz Zarządu