Janusz Węgrzynowski

Przewodnicy » Janusz Węgrzynowski

Jestem licencjonowanym przewodnikiem terenowym na województwo podkarpackie (nr leg. 0200/2000). Oprowadzam od 1968 roku.

Posiadam PTTK-owskie uprawnienia: Przodownika Turystyki Pieszej, Przodownika Turystyki Górskiej, Przodownika Imprez na Orientację, Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa oraz pilota wycieczek.

W 2007 roku zostałem uhonorowany odznaką "Zasłużony Przewodnik PTTK", a w roku 1998 Odznaką "Zasłużony Przewodnik Beskidzki".

Zapraszam do współpracy. Kontakt: +48 16 670 3370;  601 821 842; 

e-mail : yanusz.firma@interia.eu;